Makine Ürünleri

DX > DX Makine Ürünleri

Özel Makine İmalatı

Makineler enerjinin bir durumdan başka bir duruma dönüşümünü sağlayan ve insanlık yararına bir takım ürünler elde edilmesine yarayan sistemlerdir.

Bir makinanın tasarlanması için öncelikle makinadan ne beklendiği, yani ihtiyaç tanımlanmalıdır. Ardından fiziksel ve matematiksel modelin oluşturulması ile kağıt üzerinde makinanın ilk temelleri atılmış olur.

Makinanın kurulması aşamasında ne tür makina elemanları kullanılacağı, bu elemanların birbirleriyle olan fiziksel ilişkilerin nasıl teşkil edeceği hangi malzemeler ve hangi üretim yöntemleri ile elde edecekleri gibi soruların ceveplanması gerekecektir.

Bazı fikirler kağıt üzerine döküldüğünde bugün için yapılması olağan dışı görünebilir ancak bugünlerde geçmişte hayal ürünü olarak değerlendirilen, küçümsenen tasarımların hayata geçirilmesi sayesinde gelinmiştir.

İhtiyaçlarınız tanımlanarak size en uygun çözümün bulunması temel hedeftir. Amaca uygun endüstriyel ürünlerin mekanik ve elektronik sistem tasarımları firmamız bünyesinde yapılmaktadır.

Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik özel tasarım ve üretim hatları imalatı Firmaya özel makina tasarımı, analizi projelendirmesi ve imalatı firmamızın kalitesiyle tanışan müşterilerimize ürettiğimiz makine ile daha hızlı iş yapacak ve daha çok gelir elde edilecektir.

Firmamız uzun yıllar sektörde hizmet vermesi ve ürettiği makinalarda ön plana çıkması her zaman tercih edilme sebeplerimizden biridir.

DX Endüstri Ürünleri