Gelecek

DX > Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

DX Makine de Performans Yönetim sistemi çalışanlarını kapsayan ve hedeflerle yönetim ilkelerine göre tasarlanmış bir insan kaynakları modülüdür.

DX Makine de her sene başında şirket ve üst yönetim hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte tüm pozisyonlara indirgenen iş hedeflerinin yanısıra, pozisyona özel yetkinlik hedeflerinden oluşan bir performans yönetim süreci bulunmaktadır. Dolayısıyla, performans iş ve yetkinlik hedeflerinin birlikte hareket ettiği paralel yürütüldüğü bütünsel bir süreç şeklindedir.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen planlama aşamasını; yıl ortasında yapılan ara dönem gözden geçirme dönemi izlemekte ve dönem sonu değerlendirmenin Aralık ayında yapılması ile ilgili yıla ilişkin performans yönetim süreci tamamlanmaktadır. Tüm aşamalarda çalışanların sürece aktif katılımı, katkı yapması beklenmektedir ve sürecin sonuçları da çalışanlarla açıklılıkla paylaşılmaktadır.

Performans yönetim sistemi sayesinde, çalışanların belirli hedefler kapsamında objektif değerlendirilmesi sağlanmakta, yönetici-çalışan görüşmeleri ile organizasyonel iklim, karşılıklı güven ve şirket içi iletişime katkı sağlanmaktadır.

Performans yönetim sistemi, insan kaynaklarındaki ücretlendirme, kariyer, gelişim, eğitim gibi süreçlere de ciddi girdi ve katkılar sağlamaktadır.

İş başvurusu