ÜRÜN
ve
HİZMETLER

DX > DX Ürün ve Hizmetler

DX Makine bugün;

demir ve çelik ticareti, depolama alanlarındaki operasyonları ve makine imalatı gerçekleştirerek,

Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır.